Amserlen

22 Hydref 2020

9.30am

Safle'r digwyddiad yn agor er mwyn i'r cynrychiolwyr gael mewngofnodi, cyfle i  :

  • wirio cysylltedd TG a’r sain/llun

  • gweld y stondinau yn y Neuadd Arddangos rithwir and a gwneud unrhyw apwyntiadau munud olaf ar gyfer cyfarfodydd yn y prynhawn

  • dewis eich sesiynau grŵp

  • rhwydweithio ar y Fforymau Sgyrsiau Rhwydweithio

10am

Ardal Darlledu Byw yn mynd yn fyw

Croseo

Sian Lloyd

Cyflwynydd a Darlledydd 

10.05am

Ardal Darlledu Byw yn mynd yn fyw

Rhodri Griffiths

Prif Swyddog Rhanbarthol Llywodraeth Cymru, Tîm Rhanbarthol y Canolbarth a’r De-orllewin

10.15am

Prif Araith a:

Lee Waters MS

Y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

10.25am

Holi ac Ateb

Lee Waters MS

Y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhodri Griffiths

Prif Swyddog Rhanbarthol Llywodraeth Cymru, Tîm Rhanbarthol y Canolbarth a’r De-orllewin

10.50am

Cyflwyniad:

Arloesi yng Nghymru a chydweithredu yn y frwydr yn erbyn Covid-19

Gwion Williams

Uwch-reolwr Gweithrediadau

Arloesedd SMART

 

11.15am

Ardal Darlledu Byw: saib

Egwyl

Cyfle i ymestyn eich coesau, i gael coffi a bisgedi a mynd i'r Sesiwn Grŵp gyntaf

11.20am

Y gyntaf o ddwy Sesiwn Grŵp

Cyflwyniad a sesiwn Holi ac Ateb dan arweiniad hwylusydd

Paratoi ar gyfer perthynas newydd â'r UE

Ed Sherriff

Dirprwy Gyfarwyddwr

Trawsnewidiadau'r UE

or

Beth yw Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru?

Richard Morris

Cyfarwyddwr y Rhaglen Genedlaethol

11.55am

Yr Ail o ddwy Sesiwn Grŵp

Cyflwyniad ac yna sesiwn holi ac ateb dan arweiniad hwylusydd

Beth yw'r 'Rhyngrwyd Pethau' – beth mae’n gallu’i wneud?

Peter Williams

Rheolwr Cysylltiadau Technegol

or

Busnes Cymru: Cefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n tyfu

Geraint Williams

Rheolwr Perthynas Busnes Cymru

12.25pm

Digwyddiad Darlledu Byw: ailddechrau

Sylwadau i Gloi

Rhodri Griffiths

Prif Swyddog Rhanbarthol Llywodraeth Cymru,

Tîm Rhanbarthol y Canolbarth a’r De-orllewin

12.30pm

- 3.30pm

Neuadd Arddangosfa rithwir: yn agor i gynrychiolwyr, cyfle i:

  • weld y Stondinau Arddangos

  • cyfarfodydd un i un gydag arddangoswyr, wedi'u harchebu ymlaen llaw wrth gofrestru neu wedi'u harchebu ar y diwrnod

Cyfle i weld recordiad o’r pedair Sesiwn Grŵp - cyfle i

  • ddal ifyny â’r rhai nad oeddech yn rhan ohonynt

Cyfle i'r Fforwm Rhwydweithio i:

  • dal i fyny â chynrychiolwyr eraill o'r un anian yn mynychu fwy neu lai

  • cyfrannu at sgyrsiau pwnc-benodol neu gyffredinol am Ganolbarth a De Orllewin Cymru