Sioe Deithiol Rhanbarthol

Canolbarth a 

De-orllewin Cymru

22 Hydref 2020

ymunwch â ni yn rhithiol...

  • Darlledu Byw

  • Siaradwyr

  • Sesiynau Grŵp

  • Fforymau Rhwydweithio

  • Neuadd Arddangos ryngweithiol

Mae 2020 wedi newid ein bywydau yn gyfan gwbl gan gynnwys y ffordd yr ydym yn cynnal busnes, ond mae hefyd wedi creu ffyrdd newydd o weithio.   Gan ddilyn llwyddiant y Sioe Deithiol Ranbarthol gyntaf yn y Canolbarth a’r De-orllewin yn 2019, mae Grŵp Rhyngweithio Busnes Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a Thîm Rhanbarthol y Canolbarth a’r De-orllewin wedi cyfuno gyda Busnes Cymru i ddarparu digwyddiad eleni ar-lein.

Bwriad y digwyddiad yw dangos posibiliadau ffordd newydd o ddarparu digwyddiad rhwydweithio busnes, yn enwedig yn ystod y cyfyngiadau Covid presennol, a bydd yn gyfle i fusnesau a rhanddeiliaid Rhanbarth y Canolbarth a’r De-orllewin i gadw cyswllt gwerthfawr ac i ryngweithio. 

 

Ymunwch â ni yn rhithiol am yr hyn fydd mae’n siŵr yn ddigwyddiad diddorol yn cynnwys Darlledu Byw gyda Siaradwyr, Sesiynau Grŵp a Fforymau Rhwydweithio a Neuadd Arddangos ryngweithiol rithiol.